การทดสอบทางพันธุกรรมแบบรวดเร็ว

การต่อต้านอย่างกว้างขวางในผู้คนแต่ถึงกระนั้นยาปฏิชีวนะก็ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาคอและโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ การทดสอบทางพันธุกรรมอย่างรวดเร็วของเราสามารถช่วยให้แพทย์กำหนดยาได้ดีขึ้นและปรับปรุงการวินิจฉัย ณ จุดดูแลซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะที่ไร้ประโยชน์กับผู้ป่วยมีการทดลองและข้อผิดพลาดมากมายกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

ดังนั้นนี่จึงพยายามกำจัดข้อผิดพลาดบางอย่าง การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาทุก ๆ ปีมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 ล้านคนที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะและอย่างน้อย 23,000 คนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามการติดตามการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นความท้าทายที่สำคัญนักวิจัยเขียนลงในกระดาษอย่างแม่นยำเพราะวิธีการที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นช้าและมีราคาแพง การทดสอบแบบรวดเร็วใหม่ตอบโจทย์นี้ทำให้การติดตามการดื้อยาปฏิชีวนะรวดเร็วง่ายและเป็นประจำ มันเสนอวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามความชุกและการเคลื่อนไหวของการดื้อยาต้านจุลชีพ