ผู้ลี้ภัยในเมืองมาจากปากีสถานโซมาเลีย

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยชาวพม่าจำนวน 97,000 คนที่อาศัยอยู่ในค่าย 9 แห่งใน 4 จังหวัดชายแดนรวมทั้งผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในเมืองกว่า 6,000 คนจาก 40 ประเทศตามข้อมูล UNHCR ผู้ลี้ภัยในเมืองมาจากปากีสถานโซมาเลียศรีลังกาจีนกัมพูชาเวียดนามอัฟกานิสถานอิรักและประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับผู้ลี้ภัยที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สถานะ UNHCR ในเมืองหลวงกรุงเทพฯมีผู้ขอลี้ภัย 1,240 รายและผู้ลี้ภัย 4,800 ราย ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและในบางกรณีการชำระเงินคืนให้แก่บุคคลที่มีช่องโหว่ตามความต้องการ โฆษกในกรุงเทพฯ Hannah MacDonald อธิบาย ผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่