ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมและฟันแท้

หลายคนคงสงสัยนะครับว่าฟันน้ำนมซี่แรกและฟันแท้ซี่แรกเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ วันนี้หมอจัดฟันไทยมีแผนภาพสรุปอายุที่ฟันแต่ละซี่จะขึ้นมาในช่องปาก รวมทั้ังข้อควรปฏิบัติในการดูแลฟันในแต่ละช่วงวัยมาให้ดูกันนะครับ (จะขาดก็แต่ฟันกรามซี่ที่สามซึ่งจะขึ้นด้านในสุด ช่วงอายุประมาณ 17-21 ปีครับ แต่ถ้าขึ้นไม่ได้หรือเอียงก็จะเป็นฟันคุดครับ)

สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือ ตอนนี้ฟันแท้ซี่แรกขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี จะเป็นฟันกรามแท้ซี่แรก ซึ่งขึ้นด้านในถัดจากฟันกรามน้ำนมซี่สุดท้าย ทำให้หลาย ๆ คนยังคิดว่าเป็นฟันน้ำนมอยู่ และไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือละเลยจนทำให้เกิดฟันผุลุกลามครับ ในบางคนก็อาจจะต้องสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควรเนื่องจากฟันผุลุกลามมากจนไม่สามารถเก็บไว้ได้อีก ซึ่ีงก็อาจจะทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ฟันล้มเอียง เป็นต้น และอาจทำให้แผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันยุ่งยากซับซ้อนขึ้นได้อีกด้วยครับ

ที่จริงแล้วฟันทุกซี่ ทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับ เพราะนอกจากจะใช้บดเคี้ยวอาหารแล้ว ฟันน้ำนมก็จะเป็นตัวนำทางให้ฟันแท้ขึ้นได้ตามปกติด้วย จึงควรดูแลเอาใจใส่ฟันทุกซี่เป็นอย่างดีนะครับ

Credit https://www.idolsmiledental.com/จัดฟัน/